Naša škola

 • Náš celoročný študentský projekt, ktorého cieľom je ukázať prváčikom a druháčikom zo základných škôl, že vedieť po anglicky je skvelé! Dnes sme o tom presvedčili deti zo ZŠ v Bidovciach a radi o rom prídeme presvedčiť všetky deti v Košickom okrese.

  Čítať deťom rozprávku a naučiť ich pár nových slov, možno dokonca inšpirovať učiteľov anglického jazyka na základných školách chodievame v pondelok, v stredu a vo štvrtok od 9:40 na ktorúkoľvek základnú školu v Košickom okrese. 

  Deti sa naučia základnú slovnú zásobu, ktorú k porozumeniu rozprávky potrebujú, naši žiaci sa im venujú celú vyučovaciu hodinu a na škole ostane knižka pre ďalšiu prácu alebo spomienku. Neváhajte a objednajte si zaujímavú hodinu na emailovej adrese: lviglaska@sgfuturum.sk 

  Fotky z návštevy ZŠ v Bidovciach si môžete pozieť na adrese: https://www.facebook.com/pg/SgFuturumKosice/photos/?tab=album&album_id=1352063884922159

 • Košický objektív

  Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

  vyhlasuje fotografickú súťaž pre všetkých ôsmakov a deviatakov z Košického kraja s názvom

   

  KOŠICKÝ OBJEKTÍV

  Fotografie by mali zachytávať krásy, zaujímavosti alebo kuriozity Košického kraja.

  Cieľom súťaže je fotografiou zachytiť okamih a následne ho pomocou nástrojov ľubovoľného grafického editora zvýrazniť alebo pozmeniť. Uspieť v súťaži tak majú šancu nie len šikovní fotografi, ale aj šikovní “ajťáci“.                                                                          

  1.cena – bluetooth slúchadlá               

   

  Podmienky súťaže:

  Veková kategória: 8. a 9. ročník ZŠ

  Posledný dátum doručenia fotografií: 24.11.2017

  Formát fotografií: PNG

  Počet fotografií:    2

  1. pôvodná fotografia – fotografia na tému Košický objektív
  2. upravená fotografia – pôvodná fotografia upravená v ľubovoľnom grafickom editore podľa cítenia autora (použitie filtrov, spájanie fotografií, ofarbenie, vrstvy, ...)

   

  Doručenie fotografií na adresu: sutaze@sgfuturum.sk

  Hlasovanie: fotografie budú zverejnené na facebookovej stránke SgFuturumKosice a široká verejnosť bude môcť hlasovať za najlepšiu fotografiu v čase od 27.11.2017 - 1.12.2017.

  Vyhlásenie výsledkov: na facebookovej stránke SgFuturumKosice, dňa 4.12.2017

  Odovzdávanie cien:     víťazi si prídu pre diplomy a ceny priamo v priestoroch súkromného gymnázia Futurum na Grešákovej 1 v Košiciach, dňa 7.12.2016.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Pravdy a mýty o súkromných školách - za nás hovorí kvalitný výsledok

 • V novom roku s novým odborom - rozšírené vyučovanie informatiky

  V novom školskom roku prichádzame s novými priestormi, vyučovacími predmetmi a s akreditáciou na úplne nový odbor 4-ročného vyučovania - Gymnázium s rozšíreným vyučovaním informatiky. V tomto odbore Vám ponúkneme predmety ako:databázové systémy, Počítačová grafika, Objektovo orientované programovanie, Počítačové siete. 

  Video o nás si môžete pozrieť na: https://drive.google.com/file/d/0B_nITp85x-kSTW9tbExWWnVKZkk/view

 • Výsledkom výborných výsledkov maturitných skúšok je i fakt, že všetci naši maturanti boli prijatí na vyskoké školy, ktoré si vybrali. V článku sa dozviete najmä o tých, ktorí sa úspešne dostali na zahraničné školy. NEZANIKLI V DAVE.

  http://kosicednes.sk/udalosti/z-kosickeho-gymnazia-na-prestizne-zahranicne-univerzity/

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  4. 9. 2017

  Pozývame Vás na otvorenie školského roka 2017/2018 v pondelok 4.9.2017 o 8:30 v budove našej školy na 3. poschodí.

 • 20. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • 16. 6. 2017

  Do galérie Úspechy našich žiakov boli pridané fotografie.

 • 20. 6. 2017

  Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – päťročné bilingválne štúdium, že 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční  takto:

  Dňa 20. júna 2017 o 9.00 hodine Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešáková 1, 040 01 Košice v priestoroch školy, učebňa II.KA.

  Cieľom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov základnej školy. 

  Štruktúra prijímacej skúšky pozostáva z anglického jazyka a to z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

  Prihlášku je potrebné doručiř na adresu školy do 10.6.2017

  Hodnotenie prijímacej skúšky je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

  1. gramatický test: 50 bodov
  2. sloh: 50 bodov
  3. krátky rozhovor: 50 bodov
  spolu: 150 bodov

   

   

   

   

   

  Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 80 bodov.

   

  Podmienky prijatia:

  Riaditeľ školy prijme do prvého ročníka v SG FUTURUM v Košiciach  v školskom roku 2017/2018 uchádzačov, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a umiestnia sa do 17. miesta.

  Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

  Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

  • vyšší počet bodov z gramatického testu,
  • vyšší počet bodov zo slohu,
  • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
  • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
  • uchádzači so zdravotným znevýhodnením (žiak pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

   

  Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

  • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
  • štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
  • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

   

  Organizačné pokyny:

  Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

  Žiaci si so sebou prinesú:

  • písacie potreby,
  • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
  • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ.

   

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Úspechy našich žiakov boli pridané fotografie.

 • 18. 5. 2017

  Do galérie Úspechy našich žiakov boli pridané fotografie.

 • 72. výročie víťazstva nad fašizmom

  Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave dňa 9.5.2017 organizovalo oslavy pri 72. výročí víťazstva nad fašizmom. Naša pani učiteľka ruského jazyka Mgr. Oksana Sčurová je hrdá na svoju vlasť a akrívna pri organizácii podobných podujatí aj na našej škole. Kultúrne podujatie bolo poctou ľuďom padlých v boji za našu slobodu. Ich rodinní príslušníci a široká verejnosť si ich uctili kladením vencov, pochodom a krásnym koncertom. 

       

 • 6. ročník Majstrovstiev základných a stredných škôl v golfe

  10. 5. 2017

  V stredu 10. mája 2017, sa v Golfovom Klube v Skalici zišlo okolo sto mladých golfistov. Sme veľmi radi, že sa na takomto podujatí opakovane objavujú aj naši žiaci, v tomto ročníku Daniel Oliver Sajták, Samuel Blaško a Flávius Halagovec. 

         

 • Deň otvorených dverí 7.6.2017

  Milí rodičia budúcich prvákov a žiakov našej školy,

  dovoľte nám pozvať Vás na náš Deň otvorených dverí 7.6.2017.

  V dopoludňajších hodinách si opäť môžu žiaci vyskúšať naše vyučovanie na vlastnej koži a od 16:00 ste všetci vítaní na našej výročnej akadémii v divadle Thália, kde sa prezentujú naši úspešní študenti.

  Od 17:00 bude v priestoroch prebiehať špeciálna recepcia pod názvom "Takto chutí môj domov". Budeme veľmi radi, ak by ste boli ochotní prispieť svojou troškou do spoločnej atmosféry Vašou prítomnosťou, ale ak máte špeciálny rodinný alebo obľúbený recept, ktorý by ste dokázali prezentovať na recepcii jeho ochutnávkou, určite by sme takýto príspevok spoločne ocenili.

  Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku alebo na našich školských tel. číslach uverejnených na našej stránke.

 • Riaditeľské voľno 28.3.2017

  Dňa 28.3. 2017 udeľuje riaditeľstvo SG Futurum Košice pre žiakov školy riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích pohovorov.

  Žiakom prajeme príjemne a plnohodnotne strávené chvíle. 

 • Prípravný kurz na prijímacie skúšky

  Prípravný kurz na prijímacie skúšky

  Bude prebiehať počas 4-och sobôt: 25.2., 4.3.,18.3. a 25.3. od 9:00; každá vyučovacia hodina trvá 120 minút.

  Poplatok za celý kurz je splatný osobne v kancelárii SGFuturum v Košiciach. Cena celého kurzu je €40.

   

  Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 6 študentov.

  Na akékoľvek iné otázky ohľadom kurzov a štúdia na našej škole Vám radi odpovieme na:

  kosice@sgfuturum.sk

  tel: 0911 782 904

  0915 932 349

 • Od septembra 2017 ponúkame na výber 5 jazykov - pribudne nám čínsky jazyk

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria