Naša škola

 • Deň otvorených dverí 7.12.2017

  Poobedie plné zážitkov a stretnutie v príjemnej atmosfére. Potešili sme sa vysokému záujmu rodičov a ich detí a veríme, že sa s nimi uvidíme v septembri.

 • 13. 12. 2017
  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie.
 • The Duke of Edinburgh's International Awards - 12.12.2017, Bratislava

   

   

  "Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov."

  Takto znie slogan najzaujímavejšej a najprestížnejšej ceny, ktorú môžu mladí Slováci vo veku 14 až 24 rokov získať.

  S hrdosťou a veľkou radosťou sme sa udeľovania ocenení tejto medzinárodnej ceny zúčastnili. Tereza Čiderová, ako prvá na našej škole, chytila svoj osud do vlastných rúk a nebála sa prekonať samú seba. Získala broznový odznak, ktorý jej udelil veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Andrew Garth.

  Terke gratulujeme a sme na ňu všetci hrdí.

 • Výsledky verejnej súťaže Košický objektív

  Na 1. mieste sa umiestnil Martin Matula (15) zo ZŠ Jenisejská 22

  na 2. mieste sa umiestnil Samuel Mražík (14) zo ZŠ Kežmarská 28

  na 3. mieste sa umiestnil Michal Čukáš (15) zo ZŠ Rozhanovce

  Všetkým trom srdečne blahoželáme, ceny si budú môcť prísť prebrať osobne na našej škole počas Dňa otvorených dverí 7.12.2017 o 16:00.

   

 • Rozvrh hodín Týždňa otvorenej výučby

 • Deň otvorených dverí - 7.12.2017 o 16:00hod.

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 7.decembra od 16.00 do 18.00 hod., kde

  ZAŽIJETE - diskusiu s native speakrom

  VYSKÚŠATE - testovanie - prijímacie pohovory na nečisto

  SPOZNÁTE - individuálne konzultácie riaditeľa školy + konzultácie k štúdiu na škole, prihláškam a prijímacím pohovorom, prehliadka školy 

  A ZABAVÍTE SA - chill out zóna s play station a niekoľko ďalších sprievodných atrakcií spojených so zábavou

 • Olympiáda z anglilckého jazyka

  Dňa 13. novembra 2017 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v predmete Anglický jazyk. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov v kategórií 2C1.

  Študenti museli zvládnuť test, v ktorom sa popasovali s disciplínami ako: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatika. Nasledoval príbeh rozpovedaný podľa obrázkov a rolové úlohy. Všetci sa svojich úloh zhostili veľmi dobre, ale zvíťaziť mohol len jeden. Pani učiteľka RNDr. Henrieta Kulová a pán učiteľ MVDr. Paul Nyitay to mali v rozhodovaní o tom najlepšom z najlepších veľmi ťažké. Víťaz, Samuel Suvák, postupuje do krajského kola, ktoré je naplánované na február 2018. Srdečne blahoželáme.

  Všetkým ďakujeme za účasť a želáme veľa motivácie  a úspechov pri štúdiu anglického jazyka.

  Výsledková listina:

  1. Suvák Samuel IV.KA
  2. Baganich Daniela III.K
  3. Vinicay Marián IV.KA
 • Náš celoročný študentský projekt, ktorého cieľom je ukázať prváčikom a druháčikom zo základných škôl, že vedieť po anglicky je skvelé! Dnes sme o tom presvedčili deti zo ZŠ v Bidovciach a radi o rom prídeme presvedčiť všetky deti v Košickom okrese.

  Čítať deťom rozprávku a naučiť ich pár nových slov, možno dokonca inšpirovať učiteľov anglického jazyka na základných školách chodievame v pondelok, v stredu a vo štvrtok od 9:40 na ktorúkoľvek základnú školu v Košickom okrese. 

  Deti sa naučia základnú slovnú zásobu, ktorú k porozumeniu rozprávky potrebujú, naši žiaci sa im venujú celú vyučovaciu hodinu a na škole ostane knižka pre ďalšiu prácu alebo spomienku. Neváhajte a objednajte si zaujímavú hodinu na emailovej adrese: lviglaska@sgfuturum.sk 

  Fotky z návštevy ZŠ v Bidovciach si môžete pozieť na adrese: https://www.facebook.com/pg/SgFuturumKosice/photos/?tab=album&album_id=1352063884922159

 • Košický objektív

  Súkromné gymnázium FUTURUM v Košiciach

  vyhlasuje fotografickú súťaž pre všetkých ôsmakov a deviatakov z Košického kraja s názvom

   

  KOŠICKÝ OBJEKTÍV

  Fotografie by mali zachytávať krásy, zaujímavosti alebo kuriozity Košického kraja.

  Cieľom súťaže je fotografiou zachytiť okamih a následne ho pomocou nástrojov ľubovoľného grafického editora zvýrazniť alebo pozmeniť. Uspieť v súťaži tak majú šancu nie len šikovní fotografi, ale aj šikovní “ajťáci“.                                                                          

  1.cena – bluetooth slúchadlá               

   

  Podmienky súťaže:

  Veková kategória: 8. a 9. ročník ZŠ

  Posledný dátum doručenia fotografií: 24.11.2017

  Formát fotografií: PNG

  Počet fotografií:    2

  1. pôvodná fotografia – fotografia na tému Košický objektív
  2. upravená fotografia – pôvodná fotografia upravená v ľubovoľnom grafickom editore podľa cítenia autora (použitie filtrov, spájanie fotografií, ofarbenie, vrstvy, ...)

   

  Doručenie fotografií na adresu: sutaze@sgfuturum.sk

  Hlasovanie: fotografie budú zverejnené na facebookovej stránke SgFuturumKosice a široká verejnosť bude môcť hlasovať za najlepšiu fotografiu v čase od 27.11.2017 - 1.12.2017.

  Vyhlásenie výsledkov: na facebookovej stránke SgFuturumKosice, dňa 4.12.2017

  Odovzdávanie cien:     víťazi si prídu pre diplomy a ceny priamo v priestoroch súkromného gymnázia Futurum na Grešákovej 1 v Košiciach, dňa 7.12.2016.

   

 • Pravdy a mýty o súkromných školách - za nás hovorí kvalitný výsledok

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • V novom roku s novým odborom - rozšírené vyučovanie informatiky

  V novom školskom roku prichádzame s novými priestormi, vyučovacími predmetmi a s akreditáciou na úplne nový odbor 4-ročného vyučovania - Gymnázium s rozšíreným vyučovaním informatiky. V tomto odbore Vám ponúkneme predmety ako:databázové systémy, Počítačová grafika, Objektovo orientované programovanie, Počítačové siete. 

  Video o nás si môžete pozrieť na: https://drive.google.com/file/d/0B_nITp85x-kSTW9tbExWWnVKZkk/view

 • Výsledkom výborných výsledkov maturitných skúšok je i fakt, že všetci naši maturanti boli prijatí na vyskoké školy, ktoré si vybrali. V článku sa dozviete najmä o tých, ktorí sa úspešne dostali na zahraničné školy. NEZANIKLI V DAVE.

  http://kosicednes.sk/udalosti/z-kosickeho-gymnazia-na-prestizne-zahranicne-univerzity/

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  4. 9. 2017

  Pozývame Vás na otvorenie školského roka 2017/2018 v pondelok 4.9.2017 o 8:30 v budove našej školy na 3. poschodí.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 20. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • 16. 6. 2017

  Do galérie Úspechy našich žiakov boli pridané fotografie.

 • 20. 6. 2017

  Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v študijnom odbore 7902 J 74 – päťročné bilingválne štúdium, že 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční  takto:

  Dňa 20. júna 2017 o 9.00 hodine Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešáková 1, 040 01 Košice v priestoroch školy, učebňa II.KA.

  Cieľom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov základnej školy. 

  Štruktúra prijímacej skúšky pozostáva z anglického jazyka a to z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

  Prihlášku je potrebné doručiř na adresu školy do 10.6.2017

  Hodnotenie prijímacej skúšky je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

  1. gramatický test: 50 bodov
  2. sloh: 50 bodov
  3. krátky rozhovor: 50 bodov
  spolu: 150 bodov

   

   

   

   

   

  Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 80 bodov.

   

  Podmienky prijatia:

  Riaditeľ školy prijme do prvého ročníka v SG FUTURUM v Košiciach  v školskom roku 2017/2018 uchádzačov, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a umiestnia sa do 17. miesta.

  Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

  Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

  • vyšší počet bodov z gramatického testu,
  • vyšší počet bodov zo slohu,
  • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
  • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
  • uchádzači so zdravotným znevýhodnením (žiak pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

   

  Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

  • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
  • štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
  • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

   

  Organizačné pokyny:

  Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

  Žiaci si so sebou prinesú:

  • písacie potreby,
  • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
  • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ.

   

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria