Naša škola

Navigácia

O škole

V školskom roku 2012/2013 sme otvorili pobočku v Košiciach.

Ponúkame anglickú bilingválnu formu štúdia akreditovanú Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Kritérium na prijatie na päťročné bilingválne štúdium je ukončenie 8. alebo 9. triedy základnej školy. Do prvého ročníka prijímame študentov s rôznym stupňom angličtiny. Posilnením dotácie na 16 hodín anglického jazyka týždenne dochádza k postupnému vyrovnaniu rozdielov v ovládaní anglického jazyka.

Študentom vytvárame stimulujúce prostredie a podmienky.

Zahraniční lektori a program vzdelávania dávajú študentom možnosť získať vedomosti potrebné pre rozvoj ich talentu a schopností. Študentov vedieme k samostatnému a slobodnému mysleniu s cieľom vychovať plnohodnotného človeka pripraveného do reálneho života. Aktívne sa zúčastňujeme národných a aj medzinárodných projektov, súťaží a organizujeme vlastné podujatia. Študenti sú od začiatku vedení k systému vysokoškolského štúdia, snažíme sa rozvíjať ich hlad po poznaní a potrebu celoživotne sa vzdelávať. Okrem anglického jazyka učíme aj nemecký, ruský, španielsky a francúzsky jazyk.

Škola má príjemnú rodinnú atmosféru s nízkym počtom žiakov.

Kladieme dôraz na medziľudské vzťahy medzi učiteľmi a študentmi, ale tiež medzi školou a rodinou, implementujeme koncept otvorených dverí pre rodičov a aj ostatných záujemcov o štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach.

 

Podmienky prijatia

Ukončený 8. alebo 9. ročník základnej školy a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z anglického jazyka (písomný test).

Informácie o prijímacom konaní v šk.rok 2017/2018 nájdete tejto stránke. 

Školský vzdelávací program v plnom rozsahu, je prístupný k nahliadnutiu v zborovni našej školy.

 

 

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria