Naša škola

Navigácia

Prijímacie konanie

 

 

Prijímacie konanie na školský rok 2023/2024

Uchádzač o štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM sa môže stať študentom iba na základe úspešného absolvovania prijímacích skúšok

 

Výsledky prijímacích skúšok po odboroch:

 

7902J74 - bilingválne štúdium

Prijatí:

Poradie Kód uchádzača Spolu
1. 39PC6 293
2. 35KN1 288,5
3. 56CE1 285
4. 49DS1 281
5. 16PS5 279
6. 37GQ5 277
7. 38NR2 277
8. 45HF1 276
9. 23RL1 276
10. 52XT7 276
11. 85GX3 274
12. 96AM5 272,5
13. 59DX1 271
14. 93GG2 271
15. 88LN6 271
16. 64JJ7 271
17. 45WM4 270
18. 61ZX9 269
19. 32EC8 267
20. 81MK2 266
21. 98WD4 265,5
22. 27CC1 262
23. 61TJ5 260
24. 53WF9 260
25. 64LP4 260
26. 92DB9 257,5
27. 73YW8 256
28. 99JK4 253
29. 55DC9 253
30. 23YB6 252,5

 

 

Neprijatí:

Poradie Kód uchádzača Spolu Dôvod
31. 51XQ2 252,5 Neprijatý pre nedostatok miesta
32. 39GM7 252 Neprijatý pre nedostatok miesta
33. 85DE4 248 Neprijatý pre nedostatok miesta
34. 32GB6 248 Neprijatý pre nedostatok miesta
35. 91LH2 246 Neprijatý pre nedostatok miesta
36. 44JD5 245 Neprijatý pre nedostatok miesta
37. 67JF3 245 Neprijatý pre nedostatok miesta
38. 35RF8 243 Neprijatý pre nedostatok miesta
39. 11GT8 222 Neprijatý pre nedostatok miesta
40. 52BB6 200 Neprijatý pre nedostatok miesta
41. 41SL7 199 Neprijatý pre nedostatok miesta
42. 53AZ5 235 Nevyhovel kritériám prijatia
43. 88LZ7 234 Nevyhovel kritériám prijatia
44. 57QB7 196 Nevyhovel kritériám prijatia

 

 

7902J00 - gymnázium

Prijatí:

Poradie Kód uchádzača Spolu
1. 63ZG8 199
2. 43QK4 169
3. 89FG1 160
4. 74GB8 159,5
5. 15MK5 148
6. 16FP5 145
7. 95TT9 138
8. 16YT5 136,5
9. 71DT5 122

 

Neprijatí:

Poradie Kód uchádzača Spolu Dôvod
10. 32BE7 113 Nevyhovel kritériám prijatia

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí študenta bolo odoslané elektronicky a následne aj poštou do 19. máj 2023.

Proti rozhodnutiu sa je možné odvolať do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

Podmienky prijatia na štúdium upravuje vnútorný predpis o prijímacích skúškach na SG Futurum. 

Do 24.mája 2023 je zákonný zástupca povinný doručiť škole potvrdenie o nástupení alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole elektronicky cez edupage, emailom alebo poštou. Tlačivo nájdete tu..

Zápis do 1. ročníka

Pokyny k potvrdeniu/nepotvrdeniu nástupu na štúdium a  k zápisu do 1.ročníka obdržíte elektronicky cez Edupage alebo mailom.

Zápis do 1.ročníka sa bude konať od 25.5.2023. Všetky pokyny k zápisu sú súčaťou listu, ktorý bol doručený spolu s rozhodnutím o prijatí. 

Fotky 1. kolo prijímacích skúšok

 

Fotky z prijímacích skúšok:

 

Album na Facebooku

 

Kontakt

Riaditeľ školy:: tkollar@sgfuturum.sk
E-mail školy: : kosice@sgfuturum.sk
Telefón: +421 x948 860 425
+421 x948 670 939
Facebook: www.facebook.com/SgFuturumKosice

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Moyzesova 5, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice @ sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria