Naša škola

Navigácia

Prijímacie konanie

 

Riaditeľka SG Futurum oznamuje vypísanie 2. kola prijímacieho konania na odbor 7902J00 - gymnázium do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 z dôvodu nenaplnenia počtu miest. 

Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania môžu uchádzači posielať prostredníctvom platformy Edupage, poštou na adresu školy Súkromné gymnázium Futurum, Grešákova 1, 040 01 Košice alebo formou naskenovanej prihlášky na emailovú adresu: info@futurumkosice.sk najneskôr do 15.6.2021.  

Termín konania prijímacích skúšok je 22.6.2021.

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 - 2.kolo sú rovnaké ako kritéria prijímacieho konania pre 1.kolo.

 Vysledky budú zverejnené do 25.6.2020 na webovej stránke školy.

Žiaci budú identifikovaní pod kódmi, ktoré vám budeme posielať mailom. Následne vám bude poštou zaslané rozhodnutie o (ne)prijatí spolu s ďalšími dokumentmi a následným postupom.

 

 

 

 

Na odbor 7902J74 - bilingválne gymnázium sa 2. kolo prijímacích skúšok neuskutoční z dôvodu naplnenia počtu prijímaných žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice @ sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria