Naša škola

Navigácia

Učebný plán pre bilingválne štúdium

Dňa 25.8.2022 Pedagogická rada schálila úpravu Školského vzdelávacieho program, ktorým dochádza k zmene učebného plánu pre odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium. V dôsledku tejto zmeny v školskom roku 2022/2023 vznikli dva učebné plány.

Učebný plán platný pre žiakov, ktorí začali štúdium na SG Futurum od 1.9.2022 nájdete tu

Učebný plán platný pre žiakov, ktorí začali štúdium na SG Futurum pred školským rokom 2022/2023 nájdete tu.

 

Dňa 24.8.2023 Pedagogická rada schálila úpravu Školského vzdelávacieho program, ktorým dochádza k zmene učebného plánu pre odbor 7902 J 74 - bilingválne štúdium. V dôsledku tejto zmeny v školskom roku 2023/2024 vznikli tri učebné plány.

Učebný plán platný pre žiakov, ktorí začali štúdium na SG Futurum od 1.9.2023 nájdete tu

Učebný plán platný pre žiakov, ktorí začali štúdium na SG Futurum od 1.9.2022 nájdete tu

Učebný plán platný pre žiakov, ktorí začali štúdium na SG Futurum pred školským rokom 2022/2023 nájdete tu.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Moyzesova 5, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice @ sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria