Naša škola

Navigácia

Prijímacie konanie

 

Riaditeľ SG Futurum vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 z dôvodu nenaplnenia počtu miest  na odbory:

 • 7902J00 - gymnázium s rozšíreným vyučovaním informatiky,
 • 7902J74 - gymnázium - bilingválne štúdium. 

 

Termín konania prijímacích skúšok je 20.6.2023.

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 - 2.kolo sú rovnaké ako kritéria prijímacieho konania pre 1.kolo.

 Vysledky budú zverejnené 23.6.2023 na webovej stránke školy.

Žiaci budú identifikovaní pod kódmi, ktoré vám budeme posielať mailom. Následne vám bude poštou zaslané rozhodnutie o (ne)prijatí spolu s ďalšími dokumentmi a následným postupom.

 

 

 

Výsledky prijímacieho konania pre 2. kolo na školský rok 2023/2024

7902J74 - gymnázium - bilingválne štúdium

Prijatí:

Poradie Kód uchádzača Spolu
1. 52GN4 279
2. 56QA8 259
3. 31HE2 249
4. 97XY6 242
5. 49MN8 224
6. 83YB9 212
7. 39BT2 209
8. 55EW6 195

 

 

7902J00 - gymnázium

Prijatí:

Poradie Kód uchádzača Spolu
1. 86BQ6 120
2.    
3.    
4.    

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí študenta bolo odoslané elektronicky a následne aj poštou do 23. júna 2023.

Proti rozhodnutiu sa je možné odvolať do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

Podmienky prijatia na štúdium upravuje vnútorný predpis o prijímacích skúškach na SG Futurum. 

Do 28.júna 2023 je zákonný zástupca povinný doručiť škole potvrdenie o nástupení alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole elektronicky cez edupage, emailom alebo poštou. Tlačivo nájdete tu.

Zápis do 1. ročníka

Pokyny k potvrdeniu/nepotvrdeniu nástupu na štúdium a  k zápisu do 1.ročníka obdržíte elektronicky cez Edupage alebo mailom.

Zápis do 1.ročníka bude dňa 29.6.2023. 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Moyzesova 5, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice @ sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria