Naša škola

Navigácia

Prijímacie konanie

Výsledky 1.kola - bilingválny odbor

Prijímacie konanie na školský rok 2018/2019

Uchádzač o štúdium na Súkromnom gymnáziu FUTURUM sa môže stať študentom iba na základe úspešného absolvovania prijímacích skúšok

v termíne: 27.3. 2018.

 

Výsledky prijímacích skúšok:

Vysledky_prijimacich_pohovorovNahr.termin.pdf

P.č.

Osobný kód

Počet bodov

1.

429

147

2.

457

144

3.

441

142

4.

422

142

5.

424

138,5

6.

495

136

7.

426

134,5

8.

448

134

9.

446

132,5

10.

452

128

11.

488

125

12.

483

122

13.

471

114,5

14.

439

113

15.

435

109,5

16.

456

107

17.

415

106,5

18.

466

106

19.

411

100,5

20.

479

97

21.

491

86,5

Náhradný termín 5.4.2018

22.

432

-

23.

487

92

24.

498

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí študenta bude odoslané poštou najneskôr do 29.3.2018, rozhodnutia z náhradného termínu budú odoslané najneskôr do 6.4.2018.

Podmienky prijatia na štúdium upravuje vnútorný predpis o prijímacích skúškach na SG Futurum. 

 

Zápis do 1. ročníka

Dňa 11.4.2018 sa bude v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. konať na Súkromnom gymnáziu Futurum v Košiciach zápis do 1.ročníka bilingválneho štúdia v šk. roku 2018/2019 úspešných uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie.

Na zápis je potrebné si priniesť:

 1. zápisný lístok
 2. kópiu rodného listu
 3. premyslieť si voľbu 2. cudzieho jazyka - francúzsky jazyk, nemecký jazyk, španielský jazyk alebo ruský jazyk
 4. premyslieť si voľbu predmetu - náboženská výchova alebo etická výchova

Fotky 1. kolo prijímacích skúšok

 

Fotky z prijímacích skúšok:

 

Album na Facebooku

 

Kontakt

Riaditeľ školy:: tkollar@sgfuturum.sk
E-mail školy: : kosice@sgfuturum.sk
Telefón: +421 x911 782 904
+421 x908 781 264
Facebook: www.facebook.com/SgFuturumKosice

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria