Naša škola

Navigácia

2 % z dane

ĎAKUJEME VÁM!

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane za rok 2017

 

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SG FUTURUM!

Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať   2% svojich daní za rok 2017 neziskovým organizáciám. Dovoľte, aby sme Vás týmto poprosili a zároveň vyzvali, aby ste prispeli 2% zo svojich daní za rok 2017 a tým pomohli zlepšiť kvalitu vzdelávania v Súkromnom gymnáziu FUTURUM.

 

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

 

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%.

 

Vaše údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.

 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

Údaje:

Vedecko-náučné centrum FUTURUM n.o.
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 37923862
Sídlo: Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
Bankový ústav: Tatra banka a.s
Kód banky: 1100
IBAN: SK7111000000002621222078

 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
Do kolónky ROK sa píše 2017
Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

Získané peniaze použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria