Naša škola

Informácie o maturitnej skúške

MATURITA 2018 pre ŠTUDENTOV 4. a 5. ročníka

1. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ):

Riadny termín:

13. marec 2018 - EČ a PFIČ zo Slovenského jazyka a literatúry

14. marec 2018 - EČ a PFIČ z Anglického jazyka, úroveň C1 

15. marec 2018 - EČ z Matematiky 

 Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky: 10. – 13. apríla 2018.

 

2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ):

5. ročník 

21. máj 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetovAnglický jazyk C1, Umenie a kultúra v anglickom jazyku, Matematika

22. máj 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetovNemecký jazyk B1, Biológia, Dejepis v anglickom jazyku

23. máj 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetovFrancúzsky jazyk B1, Chémia, Občianska náuka, Geografia v anglickom jazyku

 

4. ročník 

25. jún 2018 - prebieha ÚFIČ z predmetovSlovenský jazyk a literatúra

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. septembra 2018.

 

Vypracovala: RNDr. Kulová Henrieta – koordinátor MS

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria