Naša škola

Zoznam tried

Názov
I.K Triedny učiteľ RNDr. Henrieta Kulová
Foto
II.K Triedny učiteľ Mgr. Monika Grusová
Foto
III.K Triedny učiteľ Mgr. Andrea Hricová
Foto
IV.KA Triedny učiteľ Mgr. Adriana Kucková
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.KB Triedny učiteľ Mgr. Marek Danko, PhD.
Foto Foto Foto Foto Foto
V.K Triedny učiteľ Mgr. Tibor Kollár
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • riaditeľ školy: +421 948 860 425
  sekretariát: +421 948 670 939
  email: kosice@sgfuturum.sk
  facebook: SgFuturumKosice
  výchovný poradca: vychovnyporadcake@sgfuturum.sk

Fotogaléria