Navigácia

 • Týždeň otvorenej výučby

  8. 2. 2016

  Pozývame Vás na Týždeň otvorenej výučby už budúci týždeň 8.2.-12.2.2016, kedy si môžete na vlastnej koži vyskúšať štúdium na našej škole úplne bezplatne. Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom na lviglaska@sgfuturum.sk, zveress@sgfuturum.sk alebo na tel. číslach: 0948670939 alebo 0911782904. Tešíme sa na vyučovanie s Vami.

 • Deň otvorených dverí - 28.1.2016

  28. 1. 2016

  Šúkromné gymnázium Futurum otvorí svoje dvere dňa 28.1.2016. Tešíme sa na Vašu návštevu.

   

 • Podávanie prihlášky na štúdium v Súkromnom Gymnáziu Futurum v školskom roku 2016/2017

  Postup podávania prihlášok na štúdium upravuje Zákon 245/2008 Z.z. ( o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  V súlade s § 62

  ods. 3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

  V súlade s § 63

  ods. (2)  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium v päťročnom študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Košiciach podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

  ods. (3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne podľa odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich  úradne osvedčené kópie.

  ods. (5) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

  ods. (6) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

  a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

  b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

  ods. (7) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 • 11. 12. 2015

  Do galérie Kalokagatia boli pridané fotografie.

 • Precvičte si ruský jazyk trochu inak - príďte k nám na "Čaj o piatej"

  2. 12. 2015

  Súkromné gymnázium FUTURUM srdečne pozýva všetkých fanúšiov ruského jazyka na spoločenské posedenie pri čaji. Témou decembrového posedenia sú ruské rozprávky. 

 • Týždeň otvorejnej výučby

  19. 11. 2015

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium v anglickom jazyku, vážení výchovní poradcovia!

  Súkromné gymnázium FUTURUM Košice si vás, žiakov a ich rodičov, kamarátov a známych aj v tomto školskom roku dovoľuje pozvať na:

  "Týždeň otvorenej výučby - TOV", 

  ktorý sa bude konať od 9.11. – 13.11.2015.

  V rámci "TOV" v anglickom jazyku vám ponúkame možnosť denne, vždy od 7,45 do 13,20 hod. navštíviť ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu podľa priloženého rozvrhu a stať sa tak na chvíľu žiakom našej školy.

  Ak by sa náhodou stalo, že Vám nami ponúknutý termín TOV nevyhovuje, nebojte sa nás kontaktovať na tel. čísle 0911 782 904 alebo 0908 781 264 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  Kde nás nájdete? 

  Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1,040 01 Košice. (budova SOŠ Jozefa Szakkayho).

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme! smiley
   

 • 6. 11. 2015

  Do galérie Imatrikulácia prvákov 2015/2016 boli pridané fotografie.

 • Halloweenska párty/imatrikulácia prvákov

  28. 10. 2015

  SG Futurum v Košiciach pozýva všetkých svojich študentov, ich rodičov, učiteľov a priateľov na Halloweensku párty spojenú s imatrikuláciou prvákov dňa 28.10.2015 o 18:00 do priestorov telocvične pri SG Futurum. Masky rôznych druhov, tvarov a veľkostí sú vítané a budú ocenené rovnako ako i najftipnejšie Halloweenske menu.

  Tešíme sa na Vás, 

 • Správna voľba povolania

  22. 10. 2015

  Príďe sa poradiť s našimi odborníkmi a učiteľmi o tom, či je naše bilingválne gymnázium vhodné pre ďalšie štúdium Vašich detí. Na akcii "Správna voľba povolania" , ktoré sa koná 21.-22.10 2015 v priestoroch učilišťa na Ostrovského ulici Vám radi o našej škole prezradia svoje skúsenosti i naši študenti.

 • 12. 10. 2015

  Do galérie Účelové cvičenie 2015 boli pridané fotografie.

 • 1. 6. 2015

  Do galérie Londýn 2015 boli pridané fotografie.

 • 1. 6. 2015

  Do galérie Paríž 2015 boli pridané fotografie.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok.

  Všetkým úspešným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme šťastný krok do nového študentského života :)

  Výsledky prijímacích skúšok - I. kolo

 • Milí naši budúci študenti,
  pozývame vás na 1. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa budú konať dňa 31.3. 2015 o 9.00 hod. Tešíme sa na vás :-)

   

 • Matematické súťaže - Pangea, Matematický expres

  11. 3. 2015

  Do galérie Matematické súťaže - Pangea, Matematický expres boli pridané fotografie.

 • Matematický expres

  Do súťaže Matematický expres, ktorá prebehne 11. marca 2015, sa prihlásili z našej školy dva tímy triedy 1.KA  (tím 104 - Futurum team a tím 150 Good Luck A-team) . Podrobné pravidlá ako aj informácie o súťaži nájdete na stránke  http://matx.p-mat.sk//index.php.

  Držíme palce. 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Grešákova 1, 040 01 Košice
 • +421 x911 782 904
  +421 x908 781 264

  facebook: SgFuturumKosice

Fotogaléria